DỊCH VỤ

Since 2016, VFAST hoạt động trong lĩnh phực chuyển phát nhanh, vận tải hàng hoá từ Australia về Việt Nam. Chúng tôi tự hào cung cấp các giải pháp đa dạng, linh hoạt đến quý khách hàng là thương nhân và người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Australia. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm Chuyển phát nhanh hàng hoá quốc tế, vận chuyển air cargo, Dịch vụ thông quan hàng hoá, Dịch vụ giao nhận, lưu trữ phát hàng nội địa tại Việt Nam…