Customs clearance service

VFAST EXPRESS tổ chức cung cấp các dịch vụ, nhu cầu xử lý hồ sơ, giấy tờ thông quan hàng hóa quốc tế theo quy định của nước sở tại