E-Commerce logistic service

VFAST EXPRESS mong muốn cung cấp dịch vụ mua hàng hộ, kênh thương mại điện tử quốc tế cho Quý khách hàng, kết hợp với các dịch vụ, tiện ích logistic quốc tế đa dạng, linh hoạt mà công ty đang cung cấp